Công bố thông tin  

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng

Xem và tải về tại đây

Các bài viết khác  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm (năm 2017) và 3 năm gần nhất 2014-2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm (năm 2016) và 3 năm gần nhất 2013-2015
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
Công bố Quyết định Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác ...
Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2015
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
Thông báo
Video

Tiện ích
Số lượt truy cập
  Đang Online: 1 Tổng lượt truy cập: 651566
Liên kết website
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG
Số 02 Trần Đình Long, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.6515564
Email: thuyloidn@gmail.com
Website: www.thuyloidanang.com.vn